-->
stichting Waakhond

De stichting Waakhond

Gewekt door het gifschandaal van de Coupépolder kijkt een aantal mensen in Alphen aan den Rijn sindsdien met argusogen naar de verrichtingen van het openbaar bestuur. De affaire Coupépolder bracht aan het licht dat bestuurders nog wel eens onreglementair met de wet omgingen. Zie www.coupepolder.nl.

Het nauwgezet volgen van bestuurlijke zaken rond de Coupépolder, en in het verlengde daarvan, andere milieu-, gif- en planologische zaken, bracht bij ons menig keer de nekharen overeind. Weinig lijkt het openbaar bestuur geleerd te hebben van hun geknoei in het verleden. Wellicht begrijpelijk, want de knoeiers van toen zijn vervangen door andere bestuurders en ambtenaren die de kans aangrijpen om precies dezelfde fouten opnieuw te maken. Hoe het tij te keren? Het werd tijd om onze activiteiten te bundelen in een stichting. Daarmee was de stichting Waakhond een feit.

"De stichting Waakhond stelt zich ten doel de bescherming van de natuur, het landschap, het milieu en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de bewoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en omgeving en het Groene hart van Holland in de ruimste zin, alsmede de behartiging van de belangen van de bewoners van de gemeente Alphen en omgeving en het Groene Hart, welke belangen verband houden met de natuur, het landschap, het milieu en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van voornoemde bewoners, één en ander in de meest ruime zin des woords".

Tot zover de statuten. In meer praktische zin betekent dit dat de medewerkers van de Waakhond, verbeter de wereld begin bij jezelf, de aandacht vooral richten op het wel en wee in en rond Alphen aan den Rijn. Maar gemeentegrenzen zijn in milieuopzicht, natuurwaarden, landschappelijk en leefomgeving echter slechts virtueel. En hoewel onze aandacht zich primair richt op de kern, Alphen aan den Rijn, lopen bestuurlijke activiteiten, en dus ook onze belangen, over de gemeentegrenzen heen door heel het Groene Hart. Zo wordt bijvoorbeeld het stiltegebied aan de Kortsteekterweg op gezette tijden geteisterd door vliegtuiglawaai van Schiphol. Zo hebben we ook te maken met buitengemeentelijke bestuurlijke partijen, die als "het bevoegd gezag" van invloed zijn op ons Alphen. Denk aan de provinciale wegen, aan de sneltram. Denk aan het Hoogheemraadschap, baas van het oppervlaktewater.

De stichting Waakhond is opgericht als organisatie die zich actief met het openbaar bestuur wenst te bemoeien in zaken waar dat bestuur de regels van het spel naar eigen hand lijkt om te buigen. Een houding die we met enige regelmaat in de notulen van de gemeenteraad terugvinden, aangekaard door individuele insprekers. Die mensen, die het op zich hebben genomen om tegen een overheid op te staan vanwege een burgerbelang (niet persoonlijk belang), zijn van harte welkom om samen met ons de krachten te bundelen in de stichting Waakhond.

Notaris Van Breugel feliciteert voorzitter Van Laar met de oprichting stichting Waakhond.